Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem
tel. (81) 855 30 81 w. 124.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg
i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno-kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Telefon kontaktowy (81) 855 30 81 w. 136.

 

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, ul. Jana Pawła II 14,
    21-100 Lubartów
  • osobiście w sekretariacie KP PSP w Lubartowie przy ul Jana Pawła II 14, w godz. 7.30-15.30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.lubartow.pl lub psk@straz.lubartow.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
  • faxem na nr (81) 855 28 82
  •  ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno-kadrową pod nr. tel. (81) 855 30 81 w. 136.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji.
Skip to content