Historia

historia_1Komenda Straży Pożarnych w Lubartowie powstała w 1950 r. z siedzibą w starym budynku OSP. Pierwszym komendantem powiatowym był Stanisław JASIŃSKI. Komenda zatrudniała wtedy 2 kierowców i dysponowała w tym czasie trzema motopompami oraz samochodem ciężarowym. W tym roku otrzymała również samochód BETFORD. Na terenie powiatu działało w tym czasie 46 jednostek OSP, wyposażenie ich stanowiły 4 motopompy i 44 sikawki ręczne. W latach 1951 – 1952 funkcję komendanta Powiatowego pełnił asp. Józef ROTMAŃSKI, a następnie asp. Stanisław KOWALCZYK – lata 1952 – 1953. W latach 1953 – 1955 komendantem był asp. Tadeusz STRZELECKI późniejszy Komendant Wojewódzki w Lublinie. Po jego odejściu funkcję Komendanta ponownie obejmuje asp. Stanisław KOWALCZYK. W 1955 r. Komenda Powiatowa wzbogaciła się o samochód pożarniczy marki STAR.

historia_2

W 1958 r. z inicjatywy zarządu OSP w Lubartowie przy poparciu Komendanta Powiatowego i władz miasta w 1958 r. rozpoczęto budowę „Domu Strażaka” przy ulicy Poprzecznej. Od 1959 r. budowę kontynuuje nowy komendant asp. Władysław MELSKI. Nową siedzibę Komendy, Zawodowej Straży Pożarnej i orkiestry dętej oddano do użytku 18 lipca 1964 r.. Wartość obiektu wynosiła 3.600.000,00 zł. W tym czasie na terenie powiatu działało już 75 jednostek OSP oraz wybudowano 22 strażnice.
1 maja 1973 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego. Dotychczasowy Komendant Władysław MELSKI przeniesiony został do służby w zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie, stanowisko Komendanta powierzono ppor. poż. Tadeuszowi SZYSZKO.
W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju – 1 czerwca 1975 r. z rejonu lubartowskiego zostały wyłączone gminy Ludwin i Spiczyn, natomiast przyłączono Kock, Jeziorzany, Borki i Uścimów.

historia_4W 1978 r. rozpoczęto inwestycję rozbudowy i modernizacji obiektów jednostki, i przekazano je do użytku w lutym 1983 r. W wyniku modernizacji zwiększono ilość boksów garażowych, dobudowano warsztat naprawy sprzętu, trzy mieszkania funkcyjne, 12 pomieszczeń biurowych, rejonowe stanowisko kierowania i pomieszczenia dla ośrodka szkolenia. Z inicjatywy Komendanta Rejonowego powstaje w 1982 r. kapela ludowa. W 1983 r. utworzono filię Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego. 
W czerwcu 1983 r. zbiegły się dwie rocznice tj. 440 – lecie Lubartowa i 30 – lecie zawodowej Straży Pożarnej, połączone z wręczeniem jednostce sztandaru. Aktu tego dokonał Komendant Główny Straży Pożarnych generał pożarnictwa Tomasz OSTROWSKI.

W dniu 19 listopada 1987 r. Zawodowa Straż Pożarna była wizytowana przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych pułk. poż. Andrzeja STEFANOWSKIEGO.W dniu 17 czerwca 1987 r. poraz pierwszy w historii jednostki wizytował jej działalność Wojewoda Lubelski mgr Tadeusz WILK.
W 1990 r. Komenda Rejonowa SP w Lubartowie zatrudniła 6 oficerów, 3 chorążych, 7 podoficerów, a w zawodowej Straży Pożarnej zatrudnionych było 47 strażaków, w tym 6 chorążych, pozostali to podoficerowie.

historia_5

W związku z wejściem w Zycie ustawy o PSP z dniem 1 lipca 1992 r. powołano Komendę Powiatową PSP w Lubartowie oraz dwie JRG PSP w Lubartowie i Łęcznej. Zmiany spowodowały, że rejon działania powiększył się o 4 gminy i miasto. Ochronę ppoż. zapewniały 2 JRG PSP, Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna KWK Bogdanka oraz 147 jednostek OSP w tym 112 typu S. Lata 1992 – 1995 to okres wymiany kadry. Na zaopatrzenie emerytalne przeszło 27 strażaków.
26 czerwca 1993 r. JRG PSP Lubartów otrzymała lekki samochód ratownictwa chemicznego IVECO, a 10 października 1993 r. lekki samochód ratownictwa technicznego VOLKSWAGEN.

historia_6

1 stycznia 1995 r. Komendant Główny PSP ogłosił wejście w życie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 27 września 1995 r. w Muzeum Zamojskich w Kozłówce miało miejsce włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 11 jednostek OSP z terenu rejonu lubartowskiego.

2 czerwca 1996 r. sztandar otrzymuje JRG PSP w Łęcznej, zaś 9 czerwca 1996 r. z okazji 45 – lecia Komenda Rejonowa PSP w Lubartowie i JRG PSP w Lubartowie. Na te okoliczność ukonstytuował się Społeczny Komitet Fundacji sztandarów, na którego czele stanął poseł na Sejm Ryszard Kalbarczyk. Podczas tej uroczystości udekorowano 45 strażaków i działaczy w tym 5 Brązowym Krzyżem Zasługi i 13 Złotym Znakiem Związku OSP RP. Aktu nadania sztandaru dokonał Komendant Główny PSP nadbrygadier Feliks DELA.

historia_7

W 1998 r. nastąpiły zmiany na stanowisku Komendanta Rejonowego PSP w Lubartowie. Po 25 letniej służbie w tut. jednostce z dniem 31 marca na zaopatrzenie emerytalne przeszedł st. bryg. Tadeusz SZYSZKO, na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Lubartowie powołany został st. kpt. Andrzej KOPEĆ dotychczasowy dowódca JRG PSP w Lubartowie.

W związku z reformą administracji publicznej z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowa Komenda Rejonowa PSP w Lubartowie została przekształcona w Komendę Powiatową PSP w Lubartowie. Jednocześnie wprowadzenie nowego podziału administracyjnego województwa spowodowało zmniejszenie rejonu działania jednostki o miasto Łęczną i trzy gminy oraz zmniejszono liczbę etatów do 53. Pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie powierzono dotychczasowemu komendantowi st. kpt. Andrzejowi KOPCIOWI, którego z dniem 7 czerwca 1999 r. powołano na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie.

historia_8W 2002 r. nastąpiły kolejne zmiany w kierownictwie jednostki dotychczasowy komendant st. kpt. Andrzej KOPEĆ został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie, a na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie powierzono pełnienie obowiązków mł. bryg. Wiesławowi SZAJEWSKIEMU z dniem 28 listopada 2002 r. Z dniem 28 maja 2003 r. został powołany on na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie.
28 listopada 2003 r. odbyło się przekazanie sprzętu KP PSP w Lubartowie przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Józefa KLAJDĘ. Pozyskano sprzęt w postaci: samochodu do przewozu kontenerów RENAULT KERAX, samochodu terenowego NISSAN TERRANO II, samochodu operacyjnego NISSAN ALMERA oraz łodzi hybrydowej z silnikiem spalinowym AVA.
Obecnie trwa ciągły rozwój jednostki, systematyczna wymiana sprzętu i pojazdów pożarniczych oraz przygotowania do kolejnej rozbudowy i modernizacji obiektów jednostki.


Ważniejsze akcje Straży Pożarnej w Lubartowie:

  1. W dniu 5 maja 1953 r. wybuchł pożar w miejscowości Firlej, spaleniu uległo 68 gospodarstw, w tym 30 budynków mieszkalnych.
  2. 24 lipca wybuchł pożar w Ostrowie Lubelskim, spaleniu uległy budynki i mienie w 12 gospodarstwach.
  3. 29 marca 1974 r. w miejscowości Jamy wybuchł pożar, spaleniu uległy budynki i mienie w 18 gospodarstwach, W działaniach uczestniczyły jednostki z Ostrowa Lubelskiego, sąsiednich gmin i  Zawodowej Straży Pożarnej w Lubartowie.
  4. 4 kwietnia 1984 r. w miejscowości Jedlanka wybuchł pożar lasu, spaleniu uległo 18,5 hektara lasu.
  5. W dniu 5 października 1999 r. o godz. 10.00 w miejscowości Wandzin wydarzył się groźny wypadek z udziałem samochodu Autosan oraz samochodu ciężarowego Iveco, przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. W usuwaniu zdarzenia brało udział 11 zastępów, osób śmiertelnych nie było.
Skip to content