Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

W celu uzyskania zaświadczenia należy:
1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata 17,00 zł.

2. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do KP PSP w Lubartowie, Wincentów 112, 21-100 Lubartów bądź za pośrednictwem skrzynki podawczej Epuap (wymagany podpis elektroniczny). Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w KP PSP Lubartów”.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

3. Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni drogą pocztową, przy czym istnieje możliwość wcześniejszego odbioru osobistego w Sekretariacie Komendy, po wyrażeniu takiej woli.

4. W szczególnych przypadkach, o których mowa w ustawie o opłacie skarbowej, istnieje możliwość zwolnienia z tejże opłaty.

Podstawa prawna pobierania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Skip to content