Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie zdał obowiązki

Dnia 16 lutego 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego oraz przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Sylwestra Goławskiego.

Pełniącym Obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie został mł. bryg. Paweł Bochyński dotychczasowy dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.
 
—————————————-
 

Pan Sylwester Goławski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako słuchacz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w 1999 r.. Ukończył ją w 2001 roku z tytułem technika pożarnictwa i stopniem młodszego aspiranta. Następnie został skierowany do służby stałej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie gdzie z dniem 1 sierpnia 2001 r. rozpoczął karierę zawodową od stanowiska starszego ratownika. W czasie służby podwyższył swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne kończąc z tytułem magistra Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, studia podyplomowe z Zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Nauk Społecznych w Lublinie oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej na studiach niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej gdzie uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

W czasie służby w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie wyróżniał się pracowitością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Doceniany przez przełożonych awansował na kolejne stanowiska służbowe – dowódcy zastępu, starszego specjalisty, dowódcy JRG, aż z dniem 9 lutego 2022 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Następnie, 1 kwietnia 2023 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym medalem za długoletnią służbę, a w 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Pana Sylwestra Goławskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.
 
Opracowanie: st. kpt. Michał Mazur
Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Dołgań

Skip to content