Strażak uczy ratować – V edycja kampanii edukacyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie

W dniu 27 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie przeprowadzono piątą edycję warsztatów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Adresatami szkolenia byli nauczyciele szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego. Łącznie w zajęciach wzięło udział 13 osób. Warsztaty szkoleniowe prowadził Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego mł. ogn. Krzysztof Gierach, pełniącyList Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszyĆwiczenia zgrywające służb ratowniczych

W dniu 15 września 2018 roku na obiektach znajdujących się na terenach miejscowości Lubartów i Chlewiska, odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. W ćwiczeniach wzięły następujące jednostki OSP: Abramów, Brzeziny, Kamionka, Kock, Firlej, Jamy, Nowa Wola, Jeziorzany, Pałecznica, Wólka Rokicka, Ostrówek, Niedźwiada, Przytoczno, Ostrów Lubelski, Michów, Samoklęski, Uścimów.Wynik końcowy naboru do pracy w KP PSP w Lubartowie

Wynik końcowy naboru do pracy w KP PSP w LubartowieOgłoszenie o naborze do pracy w KP PSP w Lubartowie – wyniki weryfikacji ofert

Ogłoszenie o naborze do pracy w KP PSP w Lubartowie – wyniki weryfikacji ofertWakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi