Wyniki III etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Wyniki III etapu naboru do służby w KP PSP w LubartowieWyniki II etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Wyniki II etapu naboru do służby w KP PSP w LubartowieWyniki I etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Wyniki I etapu naboru do służby w KP PSP w LubartowieĆwiczenia manewrowe w Spółdzielni Mleczarskiej MICHOWIANKA w Michowie

W dniu 3 października 2017 roku na obiektach Spółdzielni Mleczarskiej MICHOWIANKA, ul. Tysiąclecia 19, 21 – 140 Michów, odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubartowskiego. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo – gaśniczych: z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, będących w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,Strażak uczy ratować – II edycja w KP PSP Lubartów

W dniu 28 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie przeprowadzono drugie warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Adresatami szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu lubartowskiego. Łącznie w zajęciach wzięło udział 17 nauczycieli. Warsztaty szkoleniowe prowadził Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego st. sekc. Krzysztof Gierach, pełniącyNabór do służby w KP PSP Lubartów 2017

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Plik do pobrania: Nabór do służby w KP PSP Lubartów 2017