Otwarcie sali Ognik

Sala edukacyjna w 2022 roku

20 października 2021 roku otwarto w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie salę edukacyjną, gdzie dzieci i młodzież szkolna może między innymi zapoznać się z pracą strażaków oraz zdobyć wiedzę na temat zagrożeń zewnętrznych, umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia i pierwszej pomocy. Zajęcia w Sali edukacyjnej prowadzą funkcjonariusze KP PSP w Lubartowie.
 

Od dnia otwarcia sala edukacyjna cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół podstawowych oraz przedszkoli naszego powiatu oraz powiatów sąsiadujących. W minionym już 2022 roku strażacy przyjęli:
87 grup dzieci i młodzieży,
– czyli łącznie około 1949 osób, nie licząc opiekunów.

Część z tych grup to dzieci klas I-III odwiedzające nas w ramach programu „Mały Strażak” prowadzonego wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Oprócz zajęć w komendzie, nasi strażacy 3 razy wyjeżdżali w teren na pogadanki i festyny docierając łącznie do około 600 osób.
 

Przypominamy, że nasza sala edukacyjna funkcjonuje przez wszystkie miesiące roku, niezależnie od temperatury i warunków atmosferycznych, w związku z czym wszystkich chętnych zapraszamy również w mniej oblegane miesiące zimowe i jesienne.
 
Zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://straz.lubartow.pl/sala-edukacyjna-ognik/
 
OPRACOWANIE i ZDJĘCIA: st. kpt. Michał Mazur

Skip to content