Podsumowanie 2022 roku

W 2022 roku Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie odnotowała na terenie powiatu 1240 interwencji, jest to
o 275 interwencji więcej niż w 2021 roku. Ubiegły rok to 327 pożarów, 875 miejscowych zagrożeń oraz 38 fałszywych alarmów.
 

Przez cały 2022 rok powstało 62 pożary w budynkach. W grupie pożarów najczęściej dochodziło do pożarów traw, nieużytków i lasów – łącznie 178 razy.
 

W minionym roku strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków sił natury, w tym silnego wiatru, opadów deszczu, śniegu – łącznie 355 razy. Ponadto, odnotowano 139 wypadków drogowych oraz 84 działania
o charakterze medycznym
.
 

Efektem działalności naszej sali edukacyjnej w 2022 roku było przyjęcie 87 grup dzieci i młodzieży, co stanowi łącznie 1949 osób.
 
wykres kołowy
 
wykres lata
 
wykres gminy
Opracowanie: st. kpt. Michał Mazur

Skip to content