Kierownictwo

po. Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Jarosław Przysiadły

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 129
E-mail


po. Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Sierociński

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 129