Szkolenia

Planowane szkolenia w roku 2018:
1. Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników OSP.
I Termin rozpoczęcia szkolenia  26.01.2018r.
II Termin rozpoczęcia szkolenia  05.10.2018r.

2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
Termin rozpoczęcie szkolenia 27 – 30.09.2018r.

3. Szkolenie Kierowców – Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP.
Termin rozpoczęcia szkolenia 15.02.2018r.

Wymagane dokumenty w zakładce OSP -> Do pobrania.