Szkolenia

Planowane szkolenia w roku 2017:
1. Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników OSP. Termin rozpoczęcia 03.02.2017r.
    II termin szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP – rozpoczęcie 22.09.2017 r.
    Szkolenie będzie realizowane częściowo metodą e-learningową.

2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
    I termin rozpoczęcie 30.03.2017r.
    II termin rozpoczęcie 19.10.2017r.

3. Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym (Dowódców OSP).
    Termin rozpoczęcia 23.11.2017r.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną szkoleń z zakresu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:
1. Kurs KPP od 10.02.2017r.
2. Egzamin potwierdzający (recertyfikacja) 25.03.2017r.

Wymagane dokumenty w zakładce OSP -> Do pobrania.