Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków

W dniu 18 grudnia 2017 r. w restauracji Stara Łaźnia w Lubartowie odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli strażacy służby czynnej, emeryci i sympatycy pożarnictwa, a także Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.
Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli m. in. Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, Z – ca Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie kom. Norbert Romanek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w KPP w Lubartowie nadkom. Marek Bocian, Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Lubartów Paweł Cieślak oraz Kapelan Strażaków Powiatu Lubartowskiego ks. kanonik Stanisław Rząsa. Emerytów pożarnictwa reprezentował Prezes Koła Adam Maluga.
Przybyłych na spotkanie powitał Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański życząc wszystkim głębokiej satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, zdrowia, wszelkiej pomyślności i chrześcijańskiej nadziei. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach życzyli nam zarówno szczęścia osobistego, rodzinnego, jak i tego bardzo potrzebnego w strażackiej służbie społeczeństwu. Podczas spotkania odczytano fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa.
Uroczystość była okazją do złożenia wzajemnych życzeń świąteczno – noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Oprawę wigilijną uroczystości uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Lubartowie pod przewodnictwem jej kapelmistrza Andrzeja Zaręby.