Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W okresie od 22.09.2017 r. do 04.11.2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się  szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, realizowane zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku. Program szkolenia obejmował 126 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym m. in.: musztrę, sprzęt pożarniczy, ratownictwo techniczne, ratownictwo związane z działaniami powodziowymi, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz zaliczenie testów w stacjonarnej komorze dymowej ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Ukończenie szkolenia jest jednym z warunków uprawniających druhów OSP do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje 90 jednostek OSP posiadających pojazdy gaśnicze, z czego 17 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Przedmiotowe szkolenie, zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym ukończyło 28 druhów z jednostek OSP.