Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” w KP PSP Lubartów

W dniu 06 czerwca w KP PSP w Lubartowie, odbyła się I edycja warsztatów szkoleniowych w ramach   kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” z zakresu: zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń występujących w domu i szkole.

Kampania swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego i jest organizowana przez lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP przy współpracy z lubelskim kuratorem oświaty.

Sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego z nas, wszędzie. Możemy się w nich znaleźć zarówno w roli poszkodowanego jak i osoby, która będzie udzielać pierwszej pomocy. Szkoła jest miejscem, gdzie mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą wymagać udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego też znajomość zasad jej udzielania może okazać się niezbędna. Środowisko fizyczne szkoły, czyli budynek, jego wyposażenie oraz niewłaściwa organizacja zajęć mogą przyczynić się do zagrożenia zdrowia i życia uczniów. Także predyspozycje psychofizyczne uczniów, ich duża mobilność, ciekawość, poszukiwanie wrażeń są czynnikami ryzyka występowania okoliczności, w których udzielenie pierwszej pomocy może być konieczne. W związku z prawdopodobieństwem zaistnienia wypadku w szkole, nauczyciele powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością zagadnień z udzielania pierwszej pomocy.

W I edycji warsztatów uczestniczyło 13 nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego ze szkół z terenu powiatu lubartowskiego.