APEL KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W LUBARTOWIE

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w KP PSP Lubartów

W roku 2010 zapoczątkowaliśmy wspaniałą akcję – dającą cenny dar potrzebującym – krew. To właśnie KREW zwalcza infekcje i pomaga rannym dochodzić do zdrowia. W roku bieżącym w ramach majowych Dni Ochrony Przeciwpożarowej zamierzamy zorganizować akcję honorowego oddawania krwi.

W dniu 11 czerwca 2017 r. w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Lubartowie organizujemy punkt poboru krwi.

Pragniemy, by w akcji honorowego oddawania krwi udział wzięli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Mile widziane będą rodziny strażaków oraz mieszkańcy powiatu lubartowskiego.

I N F O R M A J C A

J e ż e l i:

 • ukończyłeś 18 rok życia,
 • cieszysz się dobrym zdrowiem,
 • nie chorowałeś na żółtaczkę zakaźna,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziłeś żadnych zabiegów chirurgicznych,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u ciebie akupunktury, tatuaży, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • nie przyjmowałeś nigdy narkotyków,
 • w ostatnim czasie nie przyjmowałeś szczepień ochronnych,
 • nie przyjmujesz i ostatnio nie przyjmowałeś żadnych leków,
 • nie przechodzisz aktualnie żadnej infekcji (katar, kaszel, ból gardła),
 • kobieta nie może oddawać krwi w czasie trwania miesiączki i trzy dni po jej zakończeniu,

 Z g ł o ś   s i ę

 • wypoczęty,
 • po lekkim ubogotłuszczowym posiłku,
 • z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem),
 • dzień wcześniej i w dniu oddawania krwi nie pij żadnego alkoholu,

 P o   o d d a n i u   k r w i

 • otrzymasz 8 czekolad,
 • przysługuje ci dzień wolny od pracy i nauki (w dniu oddawania krwi) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1632),
 • po siedmiu dniach od oddania krwi możesz zgłosić się do RCKiK z dokumentem tożsamości w celu bezpłatnego wpisania Grupy krwi i Rh.

DAR krwi – darem serca

Nie wahaj się – podejmij decyzję. Zgłoś się.