Kategoria: Aktualności

Strażak uczy ratować – III edycja kampanii edukacyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie

W dniu 23 listopada 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie przeprowadzono trzecie warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Adresatami szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu lubartowskiego. Łącznie w zajęciach wzięło udział 13 nauczycieli. Warsztaty szkoleniowe prowadził Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego st. sekc. Krzysztof Gierach, pełniący naZ okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji. MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego. Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina,Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W okresie od 22.09.2017 r. do 04.11.2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się  szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, realizowane zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku. Program szkolenia obejmował 126 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym m. in.: musztrę, sprzęt pożarniczy,Wyniki końcowe naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Wyniki końcowe naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w LubartowieWyniki V etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Wyniki V etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w LubartowieWyniki IV etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Wyniki IV etapu naboru do służby w KP PSP w Lubartowie