List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla OchotniczychELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 15 marca 2017 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. Celem poszczególnych etapów OTWP jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie umiejętnościRuszyła kampania „Stop pożarom traw”!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielukurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych

W dniach 10 – 12 i 17 – 19 luty br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przeprowadzony został kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni pełniący dyżury w Pogotowiu Ratunkowym i posiadający odpowiednieList Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BłaszczakaWystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.