Strażak uczy ratować – już po raz szósty

W dniu 22 listopada br. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie w ramach  kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się VI warsztaty szkoleniowe, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu lubartowskiego. W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejscaPOROZUMIENIE MSWIA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacjiCzujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nichStrażak uczy ratować – V edycja kampanii edukacyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie

W dniu 27 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie przeprowadzono piątą edycję warsztatów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Adresatami szkolenia byli nauczyciele szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego. Łącznie w zajęciach wzięło udział 13 osób. Warsztaty szkoleniowe prowadził Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego mł. ogn. Krzysztof Gierach, pełniącyList Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszyĆwiczenia zgrywające służb ratowniczych

W dniu 15 września 2018 roku na obiektach znajdujących się na terenach miejscowości Lubartów i Chlewiska, odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. W ćwiczeniach wzięły następujące jednostki OSP: Abramów, Brzeziny, Kamionka, Kock, Firlej, Jamy, Nowa Wola, Jeziorzany, Pałecznica, Wólka Rokicka, Ostrówek, Niedźwiada, Przytoczno, Ostrów Lubelski, Michów, Samoklęski, Uścimów.