Szkolenie druhów OSP

W okresie od 23.09.2016 r. do 26.11.2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się  szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku. Program szkolenia obejmował 126 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych m. in.  zaliczenie testów  w stacjonarnej komorze dymowej



Ćwiczenia zgrywające w kompleksie leśnym Lasy Kozłowieckie

W dniu 3 listopada  2016 roku na terenie Leśnictwa Kopanina wchodzącego w skład Nadleśnictwa Lubartów, odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubartowskiego. Leśnictwo Kopanina znajduje się w kompleksie leśnym Lasy Kozłowieckie, tworzącym Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Zajmuje powierzchnię 1430,01 ha i zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo



Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”

25 października 2016 roku ruszyła kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”.   Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań,  7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach,



Powołanie mł. bryg. Tomasza Podkańskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

  W dniu 20 października 2016 r. odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez mł. bryg. Tomasza Podkańskiego.  Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie – st. bryg. Grzegorz Alinowski Starosta Lubartowski – Fryderyk Puła Kapelan powiatowy strażaków – ks. kanonik Stanisław Rząsa Burmistrzowie i Wójtowie miast



Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przez bryg. Grzegorza Szyszko

W dniu 31 sierpnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez bryg. Grzegorza Szyszko. Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – st. bryg. Szczepan Goławski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w



REKRUTACJA NA STUDIA W SZKOŁE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

Studiuj bezpieczeństwo u najlepszych! – Rekrutacja w SGSP trwa! Trwa nabór na kierunkach inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie.  Szkoła realizuje misję kształcenia strażaków, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności a także wykonuje zadania wynikające z jej przynależności do