NIE WYPALAJ TRAW ! – KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCHŻyczenia wielkanocneELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 22 marca 2018 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lubartowie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Otwarcia eliminacji dokonał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła orazZbiórka krwi „spoKREWnieni służbą” w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddawanie krwi z okazji święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, obchodzonego od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chętni do oddania swojej krwi dla ratowania osób poszkodowanych wPomoc dla córki strażaka z JRG nr 3 w Warszawie

„Moi drodzy korzystając z uprzejmości Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, który umożliwił mi dystrybucję tej wiadomości, kieruję do Was prośbę o pomoc Ewie – córce mojego przyjaciela z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Warszawie. Ewa od samego początku nie miała łatwo. Ciąża musiała zostać rozwiązana przed terminem w związku z wadamiBudowa nowej Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie

W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie inwestycji pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie z bazą ratowniczo – gaśniczych kontenerów wymiennych”. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową, a w miesiącu grudniu Starosta Lubartowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Nowa siedziba lubartowskich strażaków powstanie na terenie gminy Lubartów, w